Left

Tømrer og Snedker i Odense på Fyn
 
Nye døre og vinduer i Odense på Fyn
 
Nyt tag / Tagarbejde i Odense på Fyn
 
BHP Tømrer & Snedker | Overstrygning af Tag | Overstrygning | Tag overstrygning på Fyn | Understrygning af Tag | Tag arbejde | Tag understrygning | Tag overstrygning i Odense
 
Understrygning af tag i Odense på Fyn
 
Ny tilbygning - Renovering - Nye tilbygninger i Odense på Fyn
 
Renovering - Ombygning - Istandsættelse i Odense på Fyn
 
 

Understrygning af tag - Understrygning - Tag understrygning i Odense


Understrygning af tag er i princippet det samme som overstrygning af tag. Understrygning foregår inde fra loftsrummet hvorimod overstrygning foregår udefra.
 
 
Hvad er understrygning af tag?
Understrygning af tag, er en metode der bruges til at tætne ældre betontagstenstage. Understrygning kan kun foretages på betontagsten. Hovedformålet med tag understrygning er, som ved tag overstrygning, at tætne taget så slagregn og fyge sne ikke kan trænge ind og derved beskadige undertaget. Med tag understrygning kan du undgå disse ting.

Metoden med understrygning af tag, har været brugt siden midten af 70’erne. Tidligere var det mest anvendte materiale til undertag, en plastik dug. Når man understryger et tag, påfører man en overførings fuge i mellem tagstenene på undersiden af tagene.
 
 
Hvad skal man huske ved understrygning?
Når man understryger et tag har det den fordel, som tidligere beskrevet, at man tætner for slagregn, fygesne osv. Ulempen er, at der samtidig bliver lukket af for tagets naturlige ventilation af loftsrummet. Derfor er det vigtigt at man ved en tag understrygning også får monteret tagrums udluftning. Dette skal gøres ca. for hver 20 m2 tagflade.
 
 
Kontakt BHP Tømrer & Snedker
i Odense på Fyn, for en uforpligtende snak omkring mulighederne for understrygning af dit tag.